Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

bookart

Stalo sa, že zo školskej knižnice vyraďovali knihy, veľmi veľa kníh... nedalo mi to nezachrániť ich pred zberom a dať im druhú šancu. Dostali síce inú funkciu, ako knihy zväčša majú ;) Takú výtvarnejšiu, nuž ako ináč ;)... BookArt alebo umenie skladaných kníh. Trošku v jednoduchšej podobe - skladané kvety z listov strán zabudnutých vyhodených kníh. Pomáhala aj dedkova brúska a z kníh sa riadne dymilo. Nebola to jednoduchá práca. No snáď nám to milovníci kníh odpustia. Veď sme tým knihám dali predsa ďalší život ;).