Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Marionety

Papagájiky s farebnými pierkami na špagátiku, ktoré dokážu dvíhať nôžky, kráčať, krútiť hlávkou. Také naše jednoduché marionetky z papiera ;)