Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Galéria talentov

Celoslovenská súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a ZŠ s MŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici.
Tentokrát sme do výtvarnej časti súťaže poslali akvarel Kristíny Dovalovej s názvom "Dážď".
 
Držíme plačeky Kika!