Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Dripping

- liatie, fŕkanie, striekanie farby z výšky na podklad