Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Grafické spracovanie časopisov:

Časopis CZ ECAV Badín

Spod kostolenj veže

Školský časopis 

Zo školskej lavice:

č.1., roč. III., 12/2017

...........................................

č.3., roč.II., 6/2017

č.2., roč.II., 4/2017

č.1., roč.II., 11/2016

...........................................

 č.1., roč.I., 11/2015

č.2., roč.I., 2/2016

Odznaky

1 | 2 | 3 | 4 >>

Počítačová grafika

Maľby a kresby alebo tiež rôzne obrázky a fotografie spracované v grafickom programe do formy plagátu, posteru, bulletínu, pozvánky, odznaku, pohľadnice či pozdravu. Tiež grafické spracovanie časopisov.

Počítačová grafika

Postery a bulletiny