Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Zastavme klimatické zmeny

Súčasťou kampane je aj fotosúťaž, do ktorej sme sa zapojili s dvoma fotografiami.
  • Miroslav Šimo zo 7. ročníka s fotografiou s názvom Len s maskou.
  • Kristína Dovalová z 8. ročníka s fotografiou Posledný.
Fotografiu Kristíny Dovalovej sme poslali aj do celoslovenskej fotografickej súťaže pre fotografov amatérov AMFO 2019, v ktorej v krajskom kole získala 2. miesto v kategórii do 16 rokov.
 

Kristína Dovalová                        Miroslav Šimo

"POSLEDNÝ"                              "LEN S MASKOU"