Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Výstava výtvarných prác 

Úroda v tomto roku nebola vysoká, ale aj tak všetkého jesto dostatok a mali by sme byť za to vďační. Dožinkové slávnosti či poďakovanie za úrody zemské v chrámoch sú príležitosťou pre ľudí spomenúť si, že toto všetko nie je len tak. O zemičku, pole, rastlinky a plodiny sa treba starať, aby sme mali čo na jeseň zbierať. A keď sa úroda vydarí, je to aj vďaka dažďu z neba, včeličkám, slniečku... 
Na hodinách výtvarnej v škole sme si tiež pripomenuli jeseň a pestrú úrodu. Kreslili sme zátišia i jednotlivé druhy ovocia či listy, ktoré sme vyzdobili ornamentom. Vybrané práce žiakov 5., 6., 8. a 9. ročníka (21 prác) sme vystavili v Evanjelickom kostole počas Služieb Božích pri príležitosti poďakovania za úrody

...