Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

"Tetovanie"

Pomocou svetla a tieňa sme vytvorili na tvári na fotografiách "tetovanie". Najlepšie poslúžilo priame biele svetlo z baterky alebo lampičky, ale skúsili sme aj starý meotar a premietnuť kresby z priesvitnej fólie na tvár či ruku.