Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Batikované domčeky

Látkové domčeky s originálnou voskovou batikou vytvorenou deťmi.

Batikované domčeky