Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

POPArt foto

Výrazné, páčivé, proste POPart...