Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

batika

- s použitím farieb na textil Dúha.
- vosková
- viazaná
- šitá