Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Veľkonočné aranžovanie

CVČ - JUNIOR opäť v spolupráci so Základnou školou, Golianova 8, Banská Bystrica pripravili pre žiakov Banskobystrického regiónu súťaž v jarnom aranžovaní.
Po malých prípravách sme sa 23.marca 2016 zúčastnili súťaže a to s krásnym výsledkom.
Katka Gajanová získala za svoj veľkonočný aranžmán KURIATKO  1. miesto v prvej kategórii a 
Kristínka Dovalová za Sliepočku v hniezdočku dostala cenu CVČ-Junior za najkrajší jarný aranžmán
Obe sú žiačky piateho ročníka a veľmi šikovné. Srdečne im gratulujeme ;).

Aranžmániky si diečatá po súťaži vzali domov, aby potešili i rodičov a skrášlili rodinný sviatočný veľkonočný stôl.