Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ a FOTO SÚŤAŽE

Výtvarné úspechy v SÚŤAŽIACH