Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Matej Lešták

Tetovanie - hra tieňov
 

Práce Mateja Leštáka

Maťo a tetovanie...

"Na ročníkový projekt z výtvarnej výchovy som si vybral tému tetovania. Ak je tetovanie dobre spravené, mne osobne sa to páči. No ak sa tetovanie pokazí, tak to nie je veľmi pekné. Rozhodol som sa sám navrhnúť nejaké tie tetovania a ako sami uvidíte, niektoré sa mi podarili, iné nie. Pri každom tetovaní som si najprv to, čo som chcel „tetovať“ načrtol ceruzkou na papier potom obtiahol fixkou. Na papier som položil fóliu a obkreslil moje tetovanie na ňu. Keď som mal všetky svoje práce hotové, zasvietili sme tak na fóliu s mojím „tetovaním“, aby sa na mojom chrbte vytvoril tieň daného tetovania. Tieň na mojom chrbte sme odfotili, aby to pripomínalo normálne tetovanie. Myslím, že projekt sa mi celkom podaril a zistil som, že tetovanie si treba poriadne premyslieť, pretože nie vždy to musí dopadnúť podľa našich predstáv..."