Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Vtáčie mini búdky

Tieto malé búdky akože pre vtáčatá sú pripravené zo škatuliek od džúsikov. Povedali by ste to? ;)