Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Tekvičky

Keď sa tekvičky neurodili v záhrade, pripravili sme si ich z farebných látok - vyzerajú ako ozajstné ozdobné minitekvičky ;)

Ako sme pripravovali tekvičky