Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Kombinované

- maľba, kresba, koláž, asambláž, grafika, gumotlač, dripping...čokoľvek sa dá skombinovať. Netreba sa báť experimentovať.