Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Jesenné aranžovanie 2018

Jeseň je už tu a s ňou prichádza naša obľúbená aranžovacia súťaž, ktorú každoročne usporadúva centrum CVČ Junior v spolupráci s Mestom Banská Bystrica.
Tentokrát sme si pripravili netypický aranžmám s použitím zväčša jesenných prírodnín a domáceho materiálu (teda nič "kupenské" okrem špendlíkov a polystyrénových gúľ).
Čas na aranžovanie bol 60 minút a Klárika veru mala čo robiť, aby stihla vypichať lístočkami škatuľku aj polystyrénové gule a dať všetko pekne, esteticka dokopy. Škatuľku pripevnila na veľký kus kôry, ktorú dozdobila jej obľúbenými skalničkami. Nemohla chýbať ani jesenná minitekvička a červené divé šípky, ktoré aranžmám zvýraznili svojou farbou.
Takmer hodinu sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie poroty.
A oplatilo sa. Klárika získala 1. miesto a aranžmán bol ohodnotený ako veľmi moderný.
 

Náš víťazný jesenný aranžmán.

1 | 2 >>

...aranžovanie...