Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

tvorba z materiálu

- využívame papier, plas, drôt, prírodné materiály, pribudla i hlinu a iné...

Hlina

Hlina a drôt - miska

Basfreliéf