Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝZDOBA ŠKOLY

Výzdoba školy

Dostala som za úlohu starať sa o interiér školy. Robím všetko preto, aby sme sa v nej cítili príjemne. Výzdoba je ladená podľa ročných období a samozrejme tvorená aj prácami žiakov. Tu je k nahliadnutiu pár nápadov ...