Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Prstové farby

Prstové farby pripravené na chemickom krúžku výborne poslúžia ako nový materiál na výtvarnej výchove. Deti majú radosť, keď môžu brať niečo do rúk a hrať sa v tom, miešať, naberať na prsty a na to sú tieto naše prstové farby úplne ideálne. Sú voňavé a aj keď ich náhodou okoštujete, nič sa nestane, lebo sú pripravené z jedlých surovín.
Obrázky vytvorené otlačkami nôh, rúk či len končekov prstov môžeme dotvoriť tušom.