Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Výtvarná súťaž o olympizme 2016

Hlavným vyhlasovateľom tejto súťaže je Slovenský olympijský výbor. Je súčasťou súťaže pre školy o účasť v medzinárodnom olympijskom tábore mládeže. V tejto súťaži sme boli veľmi úspešní, vybrali nás medzi štyri slovenské školy, ktoré sa medzinárodného tábora v Tatrách zúčastniaVýber sa robil na základe zapojenosti škôl do rôznych olympijských aktivít (vedomostná, literárna, výtvarná súťaž, olympijská kvapka krvi, environmentálne aktivity...) a tiež videonahrávky olympijských festivalov škôl. Zapojili sme sa takmer do všetkého (environmentálne aktivity, vedomostná i literárna súťaž, olympijská kvapka krvi), zorganizovali krásny olympijský festival na našej škole s olympijskými športami pre žiakov, úvodným olympijským ceremoniálom i skvelými hosťami, naša žiačka Kristína Dovalová dokonca napísala hymnu školskej olympiády Šport je denná aktivita. No a veríme, že k tomuto nášmu úspechu a postupu pomohli i ocenenia vo výtvarnej súťaži.
 
  • Christine Hudoba, 6. ročník - 1. miesto, postup do celoslovenského kola, súčasť mozaiky výtvarných prác, ktorá bude vystavená na slávnostnom sľube členov Slov. olymp. tímu Rio 2016 v Slovenskom reprezentačnom dome v Riu de Janeiro počas konania olymp. hier.
  • Nina Kapustová, 2. ročník - ocenená práca
  • Natália Kapustová, 6. ročník - ocenená práca
  • Rebeka Riečanová, 9. ročník - ocenená práca
Ceny si dievčatá boli prebrať v Banskej Bystrici pod pamätníkom SNP a to z rúk  bývalého slovenského atléta, olympijského víťaza a majstra Európy v chôdzi Jozefa Pribilinca.
 
Dievčatám gratulujem a veľmi sa teším :)