Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Kuriatka

Vyrobiť kuriatka nie je celkom jednoduché, teda ide hlavne o časovú náročnosť. Základ je totiž kašírovaný balónik a ten potrebuje nejakú dobu schnúť. Ale výsledok stojí za to. Kuriatka, ktoré si vyrobili deti, sú nádherné.