Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Krásy našej záhrady

Do 12. ročníka celoslovenksej výtvarnej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV, sme zaslali výtvarné práce Kristínky a Kláriky Dovalovej.