Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

jeseň

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata... ;)