Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Jarné aranžovanie 2019

Už tradične niekoľko rokov reprezentujeme našu školu na aranžérskej súťaži, ktorú usporadúva CVČ Junior v spolupráci s Mestom Banská Bystrica. A zatiaľ vždy úspešne. Počas tých rokov sa pod mojim vedením prestriedalo niekoľko žiakov, ktorí mali vzťah k aranžovaniu a v súťaži vytvorili krásne práce, ktoré oslovili porotu natoľko, že im udelila rôzne ceny.
V posledný rok sa objavila jedna výnimočná slečna aranžérka, ktorá tento druh kreativity má skutočne v krvi. Klárika z piatej triedy už po tretí krát vytvorila priamo na mieste počas hodinky aranžovania aranžmán, ktorý neostal nepovšimnutý. Tentoraz nezískala 1., 2. ani 3. miesto, ale cenu Mesta Banská Bystrica.
Úžasný úspech, Klárika!
 
 
A že sa jej v tento deň darilo, svedčí aj ďalší diplom z podujatia Najkrajšia Vlkanovská kraslica - tretie miesto v kategórii starších žiakov za vajíčko zdobené voskom.

...

Najkrajšia Vlkanovská kraslica