Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Snežienky

Tak tento nápad na nete nenájdete - je náš! Snežienky z vajíčkových vložiek na drevenom pníčku zdobia našu školu na jar ako prvé jarné kvietky.