Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

fotografia a kolorovaný linorit

Kristínka Dovalová
postup do celoslovenského kola
 
Kristínka tentoraz vyskúšla kombinovať techniky. Fotografiu kvapky, ktorú sama zachytila, sa rozhodla preniesť aj na linorit a tak vznikla zaujímavá práca s názvom "Našla som život vo vesmíre". Názov poukazuje práve na kvapku vody, ktorá znamená život. Na linorite je táto kvapka vody zobrazená ako točiace sa kolieska, drobné súčiastky, ktoré v prístrojoch zabezpečujú ich chod, teda tiež život. Vírivé rezy v linorite tam tiež nie sú náhodou, ale sú zachytením vírov prachu a čiastočiek vo vesmíre presne tak, ako ich pozorujú astronómovia. Linorit je dvojfarebný a kolorovaný.
Toľko k vysvetleniu Kistínkinho diela.
Kristínka s výtvarnou prácou získala cenu a postup do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2019.

Maľba pomocou chemickej šablóny

Natálka ALmášiová
 
Vo výtvarnej experimentov nikdy nie je dosť ;) A tak Natálka skúsila na svoje maľbičky použiť chemickú šablónu určenú na nákresy laboratórnych aparatúr. Vznikli z toho dva zaujímavé akvarely vesmíru a všelijakých príšeriek žijúcich a lietajúcich v ňom.
Dielka sme nazvali "Vesmírna párty" práve kvôle tej farebnosti a rozmanitosti bytostí zachytených Natálkou.
Výtvarné práce Natálky sme poslali do súťaže LIDICE 2019 a Vesmír očami detí 2019.

Kristínka Dovalová

Natálka Almášiová