Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ a FOTO SÚŤAŽE

jesenné aranžovanie 2019

 

festival študentských remesiel 2019

Vaneska Beryková, Kristínka a Klárika Dovalové a Anička Lehocká získali 1. miesto s kolekciou modrotlače...

Talent, umenie, kumšt 2019

Postup prác Aničky a Kristínky do II. kola užšieho výberu desiatich prác. V II. kole Anička Lehocká získala  Hlavnú cenu a pohár TUK.

   

Vianočná pohľadnica 2017

Naše modrotlačové vianočné pohľadnice sme poslali do medzinárodnej výtvarnej súťaže, v ktorej nám porota udelila cenu za kolekciu v kategórii B2.

Logo erasmus+

Ako sme tvorili, vyberali a napokon prepracovali logo pre medzinárodný program Erasmus +, do ktorého sa zapojila i naša škola.

Najoriginálnejšia lesná pohľadnica

Cena za kolekciu pre našich Kremíkov maldých chemikov za lesné pohľadnicu z ručného papiera s obrázkom kresleným atramentom z dubienok a pohľadnicu pripravenú technikou modrotlače ...

Talent, umenie, kumšt

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/
 

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/dva-zivoty-jedneho-listu-vyroba-papiera/sperky-z-rucne-robeneho-papiera/

Šperky žiačok 9. ročníka sme poslali do celoslovenkej súťaže Talent, umenie, kumšt a šperk Niny Laksíkovej vybrala porota medzi 10 najlepších a postúpil do 2. kola súťaže. V druhom kole Ninka úplne zvíťazila a získala hlavnú cenu TUK - diplom, pohár TUK, knihu a finančnú odmenu 50 eur.

Spolupráca chémie a výtvarného tvorenie sa veru vyplatila :)

Ninke srdečne gratulujeme!!

Viac o projekte papierové šperky si môžete prečítať TU


 

Vianočná pohľadnica 2016

Získali sme cenu za kolekciu vianočných pohľadníc v medzinárodnej výtvarnej súťaži.

  

Jesenné aranžovanie

Jeseň je krásne obdobie, ktoré ponúka veľa možností i pre výtvarnú tvorbu. Nie sú to len pestrofarebné listy, ktorých teplé farby sa snažíme zachytiť v našich maľbách. Je to i monžstvo materiálu, ktoré nám príroda prináša práve teraz, na jeseň - gaštany, oriešky, šípky, hríbiky, bukvice, makovice... Čo ale s tým? :)

     

výtvarné práce zaslané do súťaží

2015/16

2016/17

Na tomto mieste sú k nahliadnutiu výtvarné práce našich žiakov, ktoré sme zaslali do rôznych výtvarných súťaží. Niektoré usepli, niektoré na výsledok stále čakajú a niektorú sa len zúčastnili ;)

požiarnik budúcnosti 2016

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže Požiarnik budúcnosti, a opäť nie nadarmo...

       

výtvarná súťaž o olympizme

Hlavným vyhlasovateľom tejto súťaže je Slovenský olympijský výbor. Je súčasťou súťaže pre školy o účasť v medzinárodnom olympijskom tábore mládeže. V tejto súťaži sme boli veľmi úspešní, vybrali nás medzi štyri slovenské školy, ktoré sa medzinárodného tábora v Tatrách zúčastnia. Výber sa robil na základe zapojenosti škôl do rôznych olympijských aktivít (vedomostná, literárna, výtvarná súťaž, olympijská kvapka krvi, environmentálne aktivity...) a tiež videonahrávky olympijských festivalov škôl. Zapojili sme sa takmer do všetkého (environmentálne aktivity, vedomostná i literárna súťaž, olympijská kvapka krvi), zorganizovali krásny olympijský festival na našej škole s olympijskými športami pre žiakov, úvodným olympijským ceremoniálom i skvelými hosťami, naša žiačka Kristína Dovalová dokonca napísala hymnu školskej olympiády Šport je denná aktivita. No a veríme, že k tomuto nášmu úspechu a postupu pomohli i ocenenia vo výtvarnej súťaži.
 
  • Christine Hudoba, 6. ročník - 1. miesto, postup do celoslovenského kola, súčasť mozaiky výtvarných prác, ktorá bude vystavená na slávnostnom sľube členov Slov. olymp. tímu Rio 2016 v Slovenskom reprezentačnom dome v Riu de Janeiro počas konania olymp. hier.
  • Nina Kapustová, 2. ročník - ocenená práca
  • Natália Kapustová, 6. ročník - ocenená práca
  • Rebeka Riečanová, 9. ročník - ocenená práca
Dievčatám gratulujem a veľmi sa teším :)

veľkonočné aranžovanie 2016

CVČ - JUNIOR opäť v spolupráci so Základnou školou, Golianova 8, Banská Bystrica pripravili pre žiakov Banskobystrického regiónu súťaž v jarnom aranžovaní.
Pi malých prípravách sme sa 23.marca 2016zúčastnili súťaže a to s krásnym úspechom.
Katka Gajanová získala za svoj veľkonočný aranžmán KURIATKO 1. miesto v prvej kategórii a 
Kristínka Dovalová za Sliepočku v hniezdočku dostala cenu CVČ-Junior za najkrajší jarný aranžmán. 
Obe sú žiačky piateho ročníka a veľmi šikovné. Srdečne im gratulujeme ;).

Veľkonočné aranžovanie 2016

Vesmír očami detí 2016

Už tradične sme sa i tento rok zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Do okresného kola v Banskej Bystrici sme poslali práce Emy Krúpovej a Kristíny Dovalovej. Práca Kristíny Dovalovej z piateho ročníka, Kam až detské oko dovidí, postúpila do celoslovenského kola. Veľmi sa z toho tešíme, Kike gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole. 

MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU

3.3. 2016 bude v Thurzovom dome v Banskej Bystrici slávnostné vyhodnotenie súťaže Milujem a maľujem Banskú Bystricu.
Do súťaže sme poslali tri práce žiačok 5. ročníka - Martina Šolcová, Kristína Dovalová a Nikola Iliašová. Práca Nikolky Iliašovej získala v druhej kategórii krásne 2. miesto. Odovzdávanie cien bude spojené i s vernisážou výstavy Šťastný Flaché srdcom Banskobystričan - maliara Júliusa Flachého. Tešíme sa a Nikolke gratulujeme ;). 
 

zimné aranŽovanie

CVČ - JUNIOR v spolupráci so Základnou školou, Golianova 8, Banská Bystrica pripravili pre žiakov Banskobystrického regiónu súťaž v zimnom aranžovaní, ktorá sa uskutočnila 21. decembra 2015 v Základnej škole, Golianova 8, Banská Bystrica.
Súťaže sme sa zúčastnili aj my, zo ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - starší žiaci a mladší žiaci. V oboch kategóriách sme mali svoje zastúpenie: Natálka Kapustová, Terezka Pelcová za staršie žiačky a Lucka Leštáková, Kristínka Dovalová za mladšie žiačky. 
Aranžovalo sa na mieste a z vlastného doneseného materiálu a približne tridsať detských aranžmánikov malo nádych zimný, vianočný, biely či trblietavý, prírodný i komerčný.
I naše práce boli rôzne - kresťanský Betlehem z makovičiek, orieškový venček so sviečkou, biele vianočné ruže tiež z makovičiek a saténu či zimná krajinka na brezovej kôre so snehuliačikom. 
 
Nuž a porotu oslovili a tak nás i ocenili:
 
 
Ale ani Natálkyna práca - Vianočné biele ruže neostala nepovšimnutá, pretože po príchode do našej školy, kde sme aranžmániky ešte chceli ukázať spolužiakom i učiteľom, si ju jedna pani učiteľka chcela vziať domov, tak sa jej páčila ;).
 
Dievčatá si aranžmániky ponechali a tak potešia i doma rodičov a verím, že i takto prinesú trošku sviatočnej atmosféry zo školy domov ;)

Zimné aranžovanie 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vianočná pohľadnica 2015

Už po druhýkrát sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2015. 
V dnešnej rýchlej dobe, keď pomaly miznú blízke priateľské vzťahy a sú nahrádzané virtuálnym svetom, je milé pripomenúť si takúto formu komunikácie cez pohľadnice. Veď čo môže byť krajšie ako vlastnoručne napísaná či dokonca vyrobená pohľadnica?
Naše pohľadnice pripravili žiaci piateho ročníka technikou linorytu. Matrice s vianočnými či zimnými obrázkami sme otláčali pomocou lisu na vlastnoručne pripravený ručný papier. Aj táto maličkosť ich robí hodnotnejšími. 
Pár najlepších kúskov sme poslali do spomenutej súťaže. A uspeli sme. Našu kolekciu vybrali ako jednu z najkrajších v kategórii ZŠ a bude vystavená v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne ;) Jeden obrázok z našej kolekcie bol dokonca na pozvánke na medzinárodnú výstavu a tiež na všetkých diplomoch pre výhercov ;) Je to obrázok  Lucky Leštákovej - Betlehem .
Pohľadnice ste mali možnosť vidieť i zadovážiť si aj na  Vianočných trhoch  v Badíne, 5.12.2015. 
 
 
Súťaže sa tento rok zúčastnilo viac ako 5000 detí z 315 škôl zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Ukrajiny. Preto sme radi, že naše práce z takého veľkého množstva boli ocenené. Ďakujeme ;). Cenu a diplom boli prevziať Lucka Leštáková a Kristínka Dovalová 14. decembra 2015 v Dolnom Kubíne.
 

Vianočná pohľadnica - Oravské kultúrne stredisko

Civilná ochrana očami detí

Kiež by naše deti nikdy nemuseli zažiť ohrozenie akýmkoľvek živlom, požiar či inú katastrofu. Hoci ich obrázky svedčia o tom, že vnímajú i túto problematiku vo svete a nie je im ukradnutá. Česť buď záchranárom, požiarnikom, ktorí sa v takýchto chvíľach o ľudí starajú, pomáhajú im a zachraňujú. 
     
Žiaci piateho ročníka sa zúčastnili v šk. roku 2014/15 výtvarnej súťaže Civilná ochrana očami detí, ktorú usporiadal OV DPO Banská Bystrica. Dve naše žiačky získali krásne ocenenia:
1. miesto, II. kategória - Ema Krúpová
2. miesto, II. kategória - Natália Padúchová
Srdečne gratulujem ;)

Brusno - Civilná ochrana očami detí

Bohúňova paleta 2015 

Tento rok prebieha už 18.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta, ktorej vyhlasovateľom je ZUŠ Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku. Súťaže sa zúčastňujeme po prvý krát. Tohtoročnou témou sú ruky - čo dokážu i čo pre nás znamenajú. Svojsky zachytiť určenú tému sa pokúsili naše žiačky - Ema Krúpová, 5.r. ("Milujem ťa!" - suchý pastel), Kristína Dovalová, 4.r. ( "keď máš oblohu v rukách" - fotografia) a Viktória Lašutová, 8.r. ("...čo ešte?.." - fotokoláž). 
 
Kristínka Viktóriou v konkurencii základných umeleckých škôl a stredných odborných umeleckých škôl veru krásne uspeli a dostali čestné uznanie za svoje výtvarné práce v kategórii Fotografia. 
Gratulujem dievčatá ;)
 

cesty za poznaním minulosti 2015 

Do siedmeho ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže sme tento rok poslali tri výtvarné práce - Marek Čapkovič, 8.r. ("Neznámy" - tempera), Viktória Lašutová, 8.r. ("Priateľ" - fotokoláž) a Kristína Dovalová, 4.r. ("Aká si mi krásna, ty rodná zem moja" - linoryt). Súťaž pod záštitou prezidenta SR bola vyhodnotená a my sa tešíme krásnemu tretiemu miestu v prvej kategórii, ktoré získala Kristínka Dovalová za svoju prácu, linoryt, zobrazujúci rodné Slovensko - Tatry, Kriváň, polia, lúky, lesy a pastviny s ovečkami. 

Cesty za poznaním minulosti - vyhodnotenie

Záznamy: 1 - 4 zo 13
1 | 2 | 3 | 4 >>

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

Posolstvo našich predkov má čo povedať i dnešnej generácii a tak 
verím, že aj formou takejto krásnej výtvarnej súťaže sa môžeme priblížiť k pochopeniu i našej minulosti. Veľkomoravksá ríša pripomína svojim tvarom srdce. Podľa legendy Svätopluk daroval svojim trom synom tri prúty spolu zviazané, ktoré mali symbolizovať súdržnosť medzi nimi. No synovia otca neposlúchli a prúty rozdelili - tak sa i ríša rozdrobila a začala "krvácať" ako zlomené srdce - Kristína Dovalová, 4.r. ("Zlomené srdce Veľkej Moravy" - linoryt).
Kristínka získala 2.miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, v kategórii podľa ročníkov č.2.. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu parlamentu SR Ing. P. Pellegriniho, ktorý aj osobne prišiel mladým výhercom pogratulovať a odovzdať diplomy. Ďakujeme ;)
 
Viac info a foto na stránke ZŠ Šintava

Slávnosť vyhlásenia výsledkov súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Záznamy: 1 - 4 zo 11
1 | 2 | 3 >>

Vesmír očami detí 2015

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej usporiadateľom je SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE. Práce Adama Hudeca (9.r.) a Kristíny Dovalovej (4.r.) sme poslali do okresného kola do hvezdárne v Banskej Bystrici. Práce oboch našich žiakov boli ocenené a postúpili do celoslovenského kola, z čoho sa veľmi tešíme a Kristínke i Adamovi srdečne gratulujeme.
Dňa 16.3.2015 sme sa zúčastnili vernisáže výstavy Vesmír očami detí v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, kde si Adam a Kristínka prebrali diplomy a ceny.

Vernisáž a prebranie cien

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vianočná pohľadnica 2014

Pár návrhov pohľadníc na Vianoce sme sa rozhodli poslať do medzinárodnej súťaže. Sú vytvorené voskovou batikou na plátne. Pripravovali ich žiaci piateho ročníka - Natália Kapustová, Ema Krúpová, Števko Molnár, Erik Kapiaš, Ivan Lepieš, Terezka Pelcová, Jakub Kántor a štvrtáčka Kristína Dovalová.

Naša malá kolekcia oslovila porotu a rozhodli sa oceniť nás. Veľmi sa tomu tešíme. Veď medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 5 057 detí z 311 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. 8. decembra 2014 sme si boli pozrieť vernisáž v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne a Kristínka Dovalová prebrala diplom a cenu za našu kolekciu Vianočných pohľadníc ;) Ďakujeme. 

Obrázok Kristínky bol aj skutočne vytlačený ako Vianočná pohľadnica.

Výsledky - Oravské kultúrne stredisko

Oravalive

Vianočná pohľadnica 2014

NÁVRH obálky NA ŽIACKU KNIŽKU

Spoločnosť ŠEFT vyhlásila tento rok 15.ročník výtvarnej súťaže - návrh na žiacku knižku. Za našu školu posielame 2 práce. No víťaz môže byť len jeden z celého Slovenska. Preto prosím držte palce našim malým výtvarníko - Saška Hudecová (3.r.) a Kristínka Dovalová (4.r.).

Návrh obálky žiackej knižky

Bocian biely - vták roka 2014

Slovenská ornitologická spoločnosť vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Bocian biely - vták roka 2014. Rozhodli sme sa, že sa do súťaže zapojíme a pokúsime sa nakresliť bociana ako najlepšie vieme ;) A hoci sme neuspeli, aj tak z našich bocianov máme radosť ;)

VESMÍR OČAMI DETÍ 2013

Kristínka Dovalová sa so svojou prácou zúčastnila krajského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami deti, bola vybratá a postúpila do celoslovenského kola.
 
 

Fotogaléria: Výtvarné súťaže