Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

ŠtruktúRA

Na podkad natretý stierkou sa dá otlačiť všeličo. Po vyschnutí maľujeme temperou.