Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Strížatá na metle

Vyše 40 stríženiec pre našich prváčikov - darček k pasovačke.

Strížatá na metle