Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Andersenova noc - výtvarná časť

Zažili sme v našej škole rozprávkovú noc s rozprávkou od Andersena Cisárove nové šaty. Celý večer bol plný aktivít pre zvedavé deti :) - čítanie i pozeranie rozprávočky, tancovanie, putovanie "podzemnými" cestičkami k zámku, vyrábanie mini zrkadielka, ale i hľadanie pokladu a návšteva samotného Andersena u nás v škole.  A mnoho iného, o čom si môžete prečítať i pozrieť viac fotografií na stránke našej základnej školy.

Rozprávočka sa nielen čítala, či pozerala v animovanej podobe, ale zahrali sme sa aj na ilustrátorov a spoločne namaľovali obrovský obraz cisára v jeho nových šatách, ako si pyšne vykračuje svojou ríšou. Maľovali všetci (cca 80 detí z 1. stupňa) - 25 obrázkov, z ktorých vzniklo jedno veľdielo.

Aké to vlastne šaty mal cisár? :D Zrejme všetci veľmi dobre vieme ... :D ale až by predsa len nebol spokojný so svojim krajčírom, dovolili sme si zopár modelov navrhnúť aj my. Ako materiál sme použili papier, špagát, noviny, papierové rolky... tak vzniklo 9 originálnych diel eko či recy šiat :)