Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Vázičky a kvetinka

Opäť jedna z prác, ktorá trvá dlhšie ako len jednu hodinu. Ale výsledok skutočne stojí za obdiv. Veď pozrite, aké nádherné vázičky si deti samé vytvorili a aké farebné kvetinky do nich vložili.