Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Katarína Gajanová

Krajinky
 

Práce Kataríny Gajanovej

"Pre túto tému som sa rozhodla z toho dôvodu, že mám rada prírodu ako takú. Vždy sa pozerám z okna a obdivujem tu krásu. Tak som si povedala, že by som to mohla skúsiť maľovať na výtvarnej ako ročníkovy projekt. Všetky moje práce som maľovala temperovými farbami - najlepšie sa mi s nimi pracuje. Na začiatku som si stromy a potrebné veci okolo toho predkreslila ceruzkou, a potom som začala maľovať temperovými farbami. Najviac som spokojná s prácami Zimná krajinka a Jarná krajinka. Tá krajinka na jeseň nieje taká vydarená... "
 
...napísala Katka.