Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Knižka PRÍBEHY starých rodičov

Táto útla knižočka vznikla úplnou náhodou, neplánovane počas mesiaca októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším. Naše deti zo základnej školy v Badíne mali za úlohu na hodinách slovenčiny napísať príbeh zo života starých rodičov. Deti si našli čas, strávili ho so svojimi starými rodičmi a tí im tieto príbehy porozprávali. Lenže zozbierané príbehy boli také zaujímavé, že by bola škoda nechať ich len v zošitoch. Veď ich napísal sám život. Preto sme sa rozhodli potešiť žiakov a ich starých rodičov a vydali sme túto knižku. Je to poďakovanie za ich prácu. Okrem pútavých príbehov sú v nej krásne ilustrácie, namaľované na hodinách výtvarnej výchovy a obal knihy je z ručne vyrobeného papiera, ktorý naši žiaci pripravili na chemickom krúžku.
 
(Úvod z knižky)
 
Knižočku si môžete zadovážiť na Vianočných trhoch v Badíne, dňa 5.12.2015, v jednom z našich stánkov.
 
.................................................................................................................................................................................................................

Prvé vydanie, 2015, ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

Text: Veronika Čapkovičová, Nina Dobrotová, Kristína Dovalová, Katarína Gajanová, Christine Hudoba, Lucia Kapustová, Natália Kapustová, Ema Krúpová, Lucia Leštáková, Matej Lešták, Matúš Mačičko, Patrik Nemčok, Samuel Rybár, Branislav Sršeň, Viktória Stanová, Oliver Švec, Adam Turčan, Linda Valenčíková,

Ilustrácie: Veronika Čapkovičová, Kristína Dovalová, Zuzana Kocmanová, Viktória Stanová, Patrícia Trniková, Linda Valenčíková

Zodpovedný redaktor: Mgr. Milan Krúpa

Grafická úprava: Ing. Lucia Dovalová

Jazyková korektúra: Mgr. Daniela Kozová a Mgr. Alžbeta Krúpová    

Tlač a väzba: Chránená dielňa ALFA s.r.o., Banská Bystrica, www.kniharstvo.sk