Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

My sa nevieme sťažovať nahlas 2019

21. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže so zameraním na ochranu prírody.
Vyhlásené témy: Máme plán B? a Čo môžeme urobiť každý deň? - Pozorujme!, Pomáhajme! ...
 
Do súťaže sme zaslali fotografiu Kristíny Dovalovej z 8. ročníka, ktorá zachytáva snežienky - prvých poslov jari, cez guľatú šošovku - akoby našu Zem. Snežienky nás zatiaľ ešte stále tešia, keď sa začnú topiť prvé ľady... budete to tak aj ďalší rok? Veríme, že áno a nepríde aj ich koniec na tejto planéte...
 
Fotografiu Kristíny Dovalovej sme poslali aj do celoslovenskej fotografickej súťaže pre fotografov amatérov AMFO 2019.