Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Návrh trička - Európsky deň jazykov 2020

Výzva na návrh loga na tričko k Európskemu dňu jazykov prišla počas dní, keď sme si v škole túto udalosť pripomínali.
Kristínka si kresbu vzala na hodinu výtvarnej výchovy, preskenovali sme ju do PC a v grafickom programe obrázok upravila do výslednej podoby.
Podmienkou bolo použitie maximálne troch farieb a troch rôznych farebných kombinácií.
Jej návrh sme poslali do vyhlásenej medzinárodnej výtvarnej súťaže a hoci sa nestal víťazným, bola to pre ňu určite nová a dobrá skúsenosť ;)
 
A prečo kreslila topánku? 
Prečítajte si:

In these times as well as it has been in all over the ages, the most important thing among the humans is to communicate and share the feelings, thoughts. We have to find the language to do this basic  job. Is there any? May be. But above all we have to learn to understand one another, in different languages that we were born in, because it is possible. I speak slovak. In my language, in slovak, we have something special, or interesting. The tongue in my mouth, the flap of the shoe, the language I talk, we use the same word -  jazyk. Therefore, there is a possibility to play a word  game, metaforic. My picture is a metafore picture using slovak understanding of the word language, tongue, flap in one. I am glad that communication between people can be metaforic, can be deeper in the sense of words. Above all it depends on the way of thinking of a person to see and understand the message. My message is let´s walk, let´s talk, let´s think, let´s be friends all over the EU!