Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Gumotlač

Kedysi náročná technika vyvolávanoia fotografií, dnes už len zjednodušene vo výtvarnej tvorbe, bez použitia pôvodných nebezpečných chemikálií.

Stačí len klovatina, ktorou nakreslíme na podklad obrázok. Po jej vyschnutí sa podklad natrie pomocou hubky (tupovaním) olejovou farbou riedenou konopným olejom. Ponorí sa do vaničky s vodou, kde vymyjeme klovatinu, ktorá je rozpustná vo vode, ale olejová farba na podklade ostáva. Tak sa objavia svetlé miesta kresby.