Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Výtvarné práce zaslané do súťaží 2015/16

Na tomto mieste sú k nahliadnutiu výtvarné práce našich žiakov, ktoré sme zaslali do rôznych výtvarných súťaží. Niektoré usepli, niektoré na výsledok stále čakajú a niektorú sa len zúčastnili ;)