Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

PROJEKTY

Farebný svet

Školský projekt "Farebný svet" sa síce netýkal iba výtvarnej, ale práve výtvarníci sa potrebovali naň dlho dopredu pripraviť.
A tak sme na hodinách výtvarnej (III. až VII. a IX. ročník) maľovali farebne (veď ako ináč :) ). Podľa Kandijského sme namaľovali rôznofarebné kruhy a tiež farebné pocity - pokúsili sme sa namaľovať pocit, ktorý vnímame aj inými zmyslami ako len zrakom, teda aj čuchom (esenciálmy olej, mydlo), hmatom (gorálky, plyšového macka, pierko), sluchom (perkusie), chuťou (čokoládu, cukrík), tak vznikli "kocky našich farebných pocitov". Maľovali sme podmorský farebný svet podľa predlohy, farebné ročné obdobia pointilisticky. Pripravili sme farebné lynority (počas tvorivých dielní v galérii v Banskej Bystrici) a zahrali sme sa na módnych návrhárov - z kvetinových lupienkov sme navrhovali farebné šaty. Šikovné ručičky mali tiež plné ruky práce a to najmä s výzdobou školy - pripravovali sme farebné kvietky z lepidla, kašírovali dáždniky, ktoré sme potom natreli pastelovými farbami a farebný dážď z hodvábneho papiera a drôtika. Nakoniec ešte farebnú zemeguľu z tienidla lampy a sadrové odliatky rúk, ktoré predstavovali rôzne rasy na našej planéte. Počas projektových dní sme mali aj svoje výtvarné stanovište, kde sa tvorilo a maľovalo so zápalom ;) Na veľké plátna (nastrihané z plachty kamióna) deti maľovali štyri ročné obdobia, na trošku menšie pestrofarebné tvory - chameleóna a motýľa a tiež dúhovú margarétku. Vyskúšali si abstraktné pointilistické maľovanie -  na maliarskych stojanoch vznikali spoluprácou ozaj výborné dielka ;). Každý žiačik si namaľoval svoj vlastný farebný odznačik, ktorým sa hrdo pýšil pred spolužiakmi. Súčasťou projektu bola aj fotografická súťaž "Farebný svet". Deti nafotili ozaj prekrásne fotografie sveta, prírody okolo nás. 
Hoci projket "Farebný svet" sa skončil, farby naďalej ostávajú súčasťou nášho života. A ktovie, možno ich začneme vnímať ešte farebnejšie.