Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Snehuliačikovia mini

Aj vajíčkové podložky sa dajú na všeličo použiť. Tak napríklad tieto naše mini snehuliačiky.