Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Dáždnik

Kostry starých dáždnikov, baliaci papier a škrob. No a keď to dobre vyschne, môžeme sa pustiť do maľovania...

Dáždnik - príprava