Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Svietničky rybky

S hlinou nepracujeme až tak často. Riadnu hlinu nemáme kde vypaľovať a taká samotvrdnúca hmota nie je až tak dobrá...Ale vianočné svietničky rybičky sa nám podarili a my sme mali krásne darčeky pre blízkych.