Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Adrian Hronec

ČIARA
 
 

 

"Rozhodol som sa pre túto tému na ročníkový projekt hlavne preto, lebo ponúka nekonečné možnosti. Chcel so nahliadnuť do sveta tajomna, do sveta, ktorý možno nie je taký prebádaný ako sa zdá. Poďme preto spoločne nahliadnuť do sveta neznáma.

Využíval som rôzne štýly spracovania tejto témy, od využitia klincov, motúzika a dreva, využitia makety a dokreslovania, cez maľovanie rukou a vodovkami až po tahanie motúzika po papieri."

 

...napísal Aďo o svojej výtvarnej práci ;)

 

Práce Adriana Hronca