Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Grafika

Jednoduchá grafika z koláže ale tiež linoryt. 

Modrotlač

Viac o našej modrotlači, ktorú sme začali realizovať na našej základnej škole v spolupráci s chemickým krúžkom Kremík, nájdete TU.

Vianočná pohľadnica 2017 - modrotlač

Modrotlač