Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Vianočné aranžovanie 2018

Aranžovacích súťaží sa zúčastňujeme veľmi radi. Je to príležitosť pre dieťa ukázať zručnosti, prácu šikovných prštekov pri tvorbe peknej dekorácie. Témou tentokrát boli Vianoce. Preto Klárika vytvorila v rámci stanoveného času veniec z farebných vianočných gúľ, prírodnín (šišky, gule z vŕbového prútia, stružliny) a sklených dutých gúľ, ktoré vyplnila machom, skalnými ružičkami a vložila do nich sobíka alebo drevenú sovičku. Klárika v rámci stanoveného času vytvorila dva venčeky a porota ohodnotila kladne jej prácu a udelila jej 3. miesto.
No okrem diplomu si odniesla domov aj krásny aranžmán, ktorý poteší doma jej rodinku počas sviatkov.
Klárike srdečne gratulujem.