Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Batikované tričká

Vlastnoručne pripravené tričká technikou batiky s kresbou do slimáčika - šikovné ručičky to hravo zvládli ;)
 
Tričká sme si zakúpili za príspevky, ktoré sme dostali od rodičov za naše výrobky na predvianočných trhoch.