Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Víťazné práce

Požiarnik budúcnosti

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže Požiarnik budúcnosti, a opäť nie nadarmo. Súťaž každoročne vyhlasuje Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Banská Bystrica a víťazné práce postupujú do celoslovenského kola DPO SR v Bratislave.
Anička Lehocká získala 1. miesto a Kristínka Dovalová 3. miesto v II. kategórii. Obom dievčatám z piateho ročníka srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Ceny si pôjdu prebrať trošku neskôr - v spetembri do Brusna, kde sú pozvané na jesenné kolo Hry Plameň.