Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Kristína Dovalová

Tretí rozmer
 
 

Schody

Kocka

Kristínka o svojich dielkach...

Tretí rozmer

"S pojmom rozmer sa v živote často stretávame, a to v rôznych oblastiach. Napríklad v architektúre rozmer  vyjadruje veľkosť objektov. V aritmetike sú to dané rozmery rysovaných útvarov. No rozmer môžeme chápať aj ako niečo abstraktné alebo neudávajúce presný počet. Rozmery našich vedomostí, duchovný rozmer (života) alebo toto dielo má úplne iný rozmer... A tu sa už dostávam k ďalšiemu, doplňujúcemu slovu slova rozmer „iný“. Frázu iný rozmer používame, keď chceme napríklad o niečom povedať, že to nie je podľa klasických rozmerov.

Moje obrázky som robila bežnými technikami: 1. kresba (najmä obyčajnou ceruzkou), 2. maľba (s použitím temperových farieb, vodových ale aj anilínových). Potom som predmety , ktoré som zachytávala na papier fotila zo špeciálneho pohľadu. Keby sme sa na tie obrázky pozerali s iných uhlov, vyzerajú akoby boli bez rozmeru. No keď sa dostaneme do bodu, kde zrazu pasujú všetky dĺžky, všetky čiary sú na svojom mieste a kreslené predmety sú v perspektíve, obrázok dostáva úplne iný rozmer. Hovorí sa im, že sú to 3D obrázky, a to preto lebo vyzerajú ako keby vychádzali z papiera. Pôsobia 3D len z jedného pohľadu, kedy dokážu diváka presvedčiť o tom, že naozaj z papiera vystupujú. Docielením tohto efektu pri tvorbe 3D obrázkov porušujem dané rozmery objektov, zatočím s pravidlami geometrie, pridám prehnanú perspektívu a vložím do dielka svoj rukopis. A takýmto spôsobom dostávame vo výsledku takzvaný „ iný - tretí rozmer“."

 

Klbko

Rebrík