Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Experiment

"Odfotografuj (bezpečný) experiment, ktorý urobíš a pošli fotografiu s popisom o aký pokus ide." Tak znela výzva k fotografickej súťaži Experiment, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku.
Tak teda Kristínka ostala jedno popoludnie s foťákom v laboratóriu a sústredila sa na zhotovenie čo najlepšej fotografie experimentu, ktorým sme sa práve zaoberali počas chemického krúžku - Tajné písmo.
 
Pár dní po zasadnutí odbornej komisie, ktorá mala za úlohu vybrať tú najzaujímavejšiu, najkreatívnejšiu fotografiu, prišla príjemná správa z ústredia AMAVETu z BA oznamujúca víťazstvo Kristínky Dovalovej.  Hoci nedostala diplom, odmenili ju poukážkou na nákup kníh v hodnote 30€. Skvelá, zaslúžená a motivujúca výhra. Kristínka rada číta a tak verím, že si vyberie dobré a užitočné knižky, ktoré podporia jej záujem o vedu, umenie i literatúru.

Tajné písmo - neviditeľný atrament

Kristína Dovalová